Jak importovat trasu (GPX) do hodinek

Jednoduchý návod, jak importovat naplánovanou, nebo staženou trasu ve formátu GPX do hodinek (Garmin) které toto podporují. To vše přímo v telefonu, bez nutnosti použití počítače.

Softwarová výbava

Pro sestavení trasy potřebujete nějaký program, který toto umí. Například Mapy.cz, avšak mě toto nevyhovuje, ačkoliv se jedná o kvalitní produkt, poněvadž neumí přímo v telefonu exportovat naplánovanou trasu. Osobně používám program Locus Map Pro, ale dá se použít i Locus Map Free, který má “omezení” jen ve formě zobrazené reklamy.

Dále potřebujete nějaký souborový manažer v telefonu, který umí v adresáři zobrazit soubor GPX. Používám Solid Explorer.

No a nakonec Garmin Connect.

Plánování trasy

Tuto část můžete přeskočit, pokud máte již v telefonu uloženou nějakou GPX trasu, kterou jste si předem připravili.

Po spuštění programu klikněte na ikonku Plánovač tras. Nebo přes menu – Plánovač tras. Okno aplikace se přepne do editoru plánování trasy. 

Editor – Plánovač tras

Zde ťukněte na spodní ikonku (Chodec) a zobrazí se možnosti plánování trasy. – Režim kreslení. Zde si můžete vybrat z různých režimů. Bohužel běh zde chybí, ale to nevadí. Vybraný režim pak určuje způsob kreslení a doplňování trasy v editoru.

Během plánování můžete přepínat mezi režimy a využívat například režim “Nakreslit ručně”, který jednoduše kreslí trasu tak, jak ji zadáte, nebo například Chůze, přičemž editor trasu “přichytává” k cestám.

Potom začněte plánovat. Plánování je celkem intuitivní. Zadejte první bod, pomocí ikonky Přidat . Vedlejší ikonka pak maže poslední krok. Poté posunem displeje určíte polohu dalšího bodu. V závislosti na vybraném režimu se kreslí trasa.

Takto naplánujte celou trasu. Vždy se lze vrátit zpět nebo přeskládat již hotovou trasu.

Jakmile máte dokončeno, tak stačí kliknout na Menu a Uložit. Zobrazí se volby uložení. Zde již můžete určit, o jakou činnost se jedná (Běh, Cyklistika, …) , určíte, kam se má trasa uložit, a jak se má na mapě vykreslit. Samozřejmostí je název, popřípadě popis.

Ťukněte na uložit. V tuto chvíli se uloží naplánovaná trasa do aplikace. Na mapě je zobrazená.

Export trasy do GPX

Nyní stačí ťuknout na trasu, a následně na detail trasy (po kliknutí na šipečku doprava).

Zobrazí se detail trasy, kde si můžete prohlídnout různé informace o trase. popis, převýšení, grafy, waypointy a další informace. Klikněte na šipku v pravém spodním rohu.

Zobrazí se nabídka – vyberte Export.

Kliknutím na horní ikonu GPX vyberete, do jakého formátu chcete trasu exportovat. Zde je jedna výtka aplikace Locus. Je zde možnost vybrat přímo formát FIT, pro Garminy, ale ten při následném importu nefunguje. Takže vyberte GPX. Můžete nastavit cestu, kam se má exportovaná tras uložit a ťukněte na export.

Dojde k expertu trasy do zvolené složky.

Import do hodinek

Nyní je potřeba použít v telefonu nějakého správce souborů. Následující postup bude ale shodný u jakéhokoliv programu. Popíši postup v Solid exploreru.

Ve správci se přepněte do složky s exportem tras. (../Locus/export) a ťukněte na exportovanou trasu. Zobrazí se kontextová nabídka, pomocí jakého programu se má trasa otevřít. Zde vyberte Connect. Pro jistotu soubor neotevírám volbou VŽDYCKY ale POUZE JEDNOU.

Trasa se automaticky otevře v Connectu, jako nová importovaná trasa, a to přímo v okně nastavení. Zde zvolte, o jakou trasu jde. Tato informace se bohužel nepřenese z Locusu, ale asi to bude tím, že tato informace není součástí GPX souboru. 

Následně se trasa naimportuje a zobrazí se v mapce. Vytáhněte spodní černý pruh, a trasu si pojmenujte.

Pak už jen ťukněte na Hotovo a pak Hotovo. Trasa se uloží. Přes menu v pravém horním rohu pak trasu odešlete do hodinek (navigace).

Po synchronizaci Connectu s hodinkami bude trasa uložená v hodinkách a při aktivitě se dá krásně použít.

Shrnutí

Určitě existují i jiné způsoby sestavení trasy. Osobně Locus používám již několik let a tak mi plánování v tomto programu přijde jednoduché a intuitivní. Výhodou tohoto řešení je, že není nutné se na rozdíl od Mapy.cz přepínat do webového rozhraní, aby bylo možné trasu stáhnout. také se mi v Mapy.cz hůře cesta plánuje.

Tak třeba toto někomu pomůže. Příště se podíváme na doplněk LOCUS pro hodinky Garmin.

 

Similar Posts