Funkce PacePro

Většina sportovních Garmin hodinek podporuje tzv. Funkci PaceProTM. Ta Vám umožňuje navrhnout optimální tempo v závislosti na čase, nebo výškovém profilu trasy. Pomocí ní se také dá připravit trénink. Ukážeme si na příkladu, jak připravíme trénink na zrychlování.

Cílem bude pomalý zrychlovaný běh na 5 km se startovním tempem 8:00 min/km a cílovém tempu 6:40 min/km.

Krok #1

 • V telefonu v aplikaci Connect ťukněte na MENU
 • Vyberte položku: Trénink a plánování
 • Zvolte Strategie tempa PacePro
 • Stiskněte modré tlačítko: Vytvořit strategii PacePro

Krok #2

 • zvolte tlačítko: Vyberte délku závodu
 • Zvolte vzdálenost 5 km
 • Vyberte Další
 • Na další obrazovce můžete ignorovat nastavení času a tempa a dát opět Další

Krok #3 – nastavení strategie

 • Strategii si pojmenuje – je jedno jak
 • Vzdálenost: ponechat 5 km
 • Cílový čas: nechat, jak je
 • Cílové tempo: 7:20
 • Úsek: ponechat Každý kilometr

V další části obrazovky, níže se zobrazí graf tempa. Pod ním je posuvné táhlo. Podržením na bílé tečce posuňte táhlo doprava. Graf se bude v závislosti na tomto měnit.

 • posouvejte do té doby, než se v tabulce úseků níže zobrazí na prvním km hodnota 8:00 (čas úseku)
 • Celá tabulka se tímto přepočítá na každý km úsek. Cílové tempo na 5. km vychází na 6:43
 • Ťukněte na Uložit

Krok #4

Aktivita se uloží. Nyní stačí kliknout na ikonku odeslání do zařízení Při další synchronizaci bude k dispozici v hodinkách

Spuštění Strategie PaceProTM v hodinkách

 • Spusťte aktivitu Běh
 • Zvolte MENUMožnostiTréninkPlány PacePro
 • Vyberte uložený plán (podle nastaveného jména)
 • Stisknutím tlačítka DOWN je možné zobrazit si jednotlivé úseky
 • Stisknutím STARTPoužít plán plán vyberete
 • Dalším stisknutím START již aktivitu spustíte

Na hodinkách se zobrazí nové datové pole. Zde vidíte:

 1. Cílové tempo úseku – tempo, kterým byste měli běžet
 2. Aktuální tempo úseku – tempo, kterým běžíte
 3. Průběh úseku
 4. Zbývající část úseku
 5. Celkový čas před, či za plánovaným tempem

A to je vše.

 

Similar Posts